Marketta Alatalo - Seinäjoen Palvelupiste Oy

Marika är en god coach, empatisk lyssnare som ställer tankeväckande frågor. Hon har en förmåga att ställa just de rätta frågorna, för att den hon coacher skall komma på i vilken riktning han bör styra sitt liv.

 

Om det sedan är fråga on life coaching eller business coaching är min erfarenhet mycket positiv. Jag har fått nya ideér till min företagsverksamhet, samt mod att genomföra dem. Likväl har jag i mitt personliga liv blivit bättre medveten om mina styrkor, kunnat hitta mina mål och målmedvetet gå i riktning mot dem.

 

Jag kan varmt rekommendera Marika både som Life Coach och Business Coach.

Please reload