Piia Tulisalo - Prover Oy

Marika är en coach, som på ett utmärkt sätt kan kombinera sin tidigare erfarenhet med en yrkesskicklig coachingprosess. Hon ger lagom med utrymme och skyndar långsamt. Vid behov kan Marika ställa kritiska och utmanande frågor samt även ge direkt feedback vid behov. Jag anser att Marikas styrkor är mångsidigt erfarenhet från olika former av affärsverksamhet, förmåga att leva sig in i vardagen i företag av olika storlek, samt hennes förmåga att se saker med nya ögon. Marikas ambition att ”leva som hon lär” liksom även förmågan att tala flera språk är önskade extrakryddor.

Please reload