Marjukka Nyberg - M-Brain Oy

Efter vårt senaste företagsköp har vi på M Brain haft behov av att omstrukurera vårt produkt- och tjänsteutbud och att ta fram fungerande säljmaterial, samt att skola båda företagens personal till att förbinda sig vid vår nya filosofi. Marika har fungerat som konsult i detta projekt. Hon har framgångsrikt tagit reda på vilka hinder det finns för försäljningen och hur man skall tackla dem, skolat säljpersonalen och varit medlem i teamet som har planerat nya säljmaterial.

 

Marika har lång erfarenhet av att leda försäljning och marknadsföring, och hon har med utomstående ögon kunnat hämta ingredienser i till våra processer som vi inte själva skulle ha upptäckt. Dessutom är Marika en ljus och lösningsorienterad person, som skapar positiv energi omkring sig och slutför påbörjade projekt.

Please reload