Heidi Mikkonen - Hunajainen Sam Oy

Vi har bakom oss flera års samarbete med Marika. Marika har visat sig vara en pärla för oss.

Marikas utmärkta förmåga att vara finkänslig, vänlig och att lyssna på alla parter, i kombination med att målmedvetet befrämja projekten, är en sällsynt kombination. Det har fungerat bra såväl i genegationsskiftesprocessen som under mentorskapet. Marikas klara och strukturerade arbetssätt samt omfattande erfarenhet och kunskap gör samarbetet både smidigt och effektivt. Marika har medfört mycket medvärde i vårt arbete. ” Jag rekommenderar varmt”

Please reload